Leire Zelaia Eizagirre (Bilbao, 1996)

 

Artista de personalidad muy marcada y carácter decidido, siempre entabla un diálogo a través de sus trabajos. Aunque en ocasiones realiza trabajos de pintura geométrica, su obra tiene un claro corte figurativo, donde se refleja el carácter alegre y dinámico de la artista con el empleo de los colores saturados y las imágenes que nos presenta, al igual que los trabajos en barro. Desarrolla el trabajo con proyección al entorno familiar y de sus amistades, disfrutando de la producción artística para compartirla con sus seres queridos. Sus decisiones son firmes e inamovibles y nos lo muestra a través de la firma que plasma en sus obras “Leire la Artista”.

 

Oso izaera markatua duen artista da; bere obrekin elkarrizketa hasten du beti. Batzuetan pintura geometrikoko lanak egiten dituen arren, bere obra estilo figuratibo argikoa da, eta artistaren izaera alai eta dinamikoa antzematen dira, erabiltzen dituen kolore saturatu eta irudiengatik, buztinez egindako lanak bezala. Familia eta lagunen inguruari proiektatuz egiten du lan, ekoizpen artistikoaz gozatuz bere kide maitatuekin partekatzeko. Hartzen dituen erabakiak tinkoak eta mugiezinak dira, eta bere obrak islatzen dituen “Leire la Artista” firmaren bitartez erakusten digu.

 

An artist with a very strong personality and a determined character, she always establishes a dialogue through her artworks. Although she sometimes carries out geometric-style paintings, her work has a clear figurative form, where the cheerful and dynamic character of the artist is reflected with the use of saturated colors and the images that she presents us with, as well as her work with mud! She develops her work inspired by the family environment and her friends, using the artistic production to share it with her loved ones. Her decisions are firm and immovable and she demonstrates this through her signature on each piece, «Leire la Artista».