Nerea Vergara (Bilbao, 2000)

 

Claro perfil de artista con marcada personalidad, Vergara tiene su propio ritmo de vida. Reivindica constantemente sus deseos y simula no tener interés en la pintura para articular su protesta, resultando falso a la vista de sus obras. Vergara se sume totalmente en su trabajo que realiza con delicadeza y detalle. Domina el manejo del color, mostrando obras con alta saturación al igual que los terciaros agrisados tan interesantes.

 

Izaera markatua duen artista argia da Vergara, bizi erritmo propioarekin. Bere desioak etengabe aldarrikatzen ditu, eta pinturan interesik ez duela simulatzen du protesta artikulatzeko; argi dagoenez, obrak ikusita faltsua da. Vergara buru-belarri aritzen da lanean, eta xehetasunak zainduz eta fintasunez egiten du. Koloreak menderatzen ditu; saturazio altuko obrak egin ditu, baita tertzioariogrisaxkatu interesgarriak ere.

 

Clear profile of an artist with a distinctive personality, Vergara has her own rhythm of life. She constantly asserts her wishes and pretends to have no interest in painting to articulate this protest, but proving false in light of her work. Vergara gets totally immersed in her art, which she carries out with delicacy and detail. She masters colour management, showing works of with high saturation as well as interesting grayish tones.