Oihana Iraolagotia (Markina, 1979)

 

Accede a la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU y acude a BILBAO FORMARTE para tener clases de apoyo en 2017. Muy motivada por su regreso a la universidad Iraolagoitia trabaja siguiendo la pauta marcada por la facultad. Avanza con el dibujo, el color y el empleo de materiales varios con la tercera dimensión. Disfruta con la pintura y lleva a cabo su propio proceso creativo fuera de los límites marcados por la educación reglada creando, entre otras, la pieza “Invisibles” para la exposición “ANONIMA” de Juntas Generales de Bizkaia el año 2018.

 

EHUko Arte Ederren Fakultatean hasi zen eta BILBAO FORMARTEra jo zuen laguntza eskolak jasotzeko, 2017an. Unibertsitatera itzultzeak biziki motibatzen zuen Iraolagoitia, eta fakultateak ezarritako jarraibideak betez egiten du lan. Marrazketa, kolorea eta zenbait material hirugarren dimentsioarekin erabiliz egin du aurrera. Pinturarekin gozatzen du, eta hezkuntza arautuak ezarritako mugetatik kanpo sorkuntza prozesu propioa garatu du, besteak beste, Bizkaiko Batzar Nagusiek 2018an antolatutako ANONIMA erakusketarako Ikusezinak pieza sortuz.

 

She entered the Faculty of Fine Arts of the UPV / EHU and came to BILBAO FORMARTE to receive support classes in 2017. Very motivated by her return to University, she works following the guidelines set by the faculty. She carries out her work with drawing, colour and the use of various materials along with 3-D. She enjoys painting and carries out her own creative process outside the limits set by regulated education, creating, among others, the piece «Invisibles» for the exhibition «ANONIMA» of the General Councils of Bizkaia in 2018.